TH EN
A A A

อุตสาหกรรมสัตว์ปีก EU ขยายตัวต่อเนื่อง

28 มิถุนายน 2562   

                สหภาพยุโรป (EU) เป็นผู้ผลิตและผู้ส่งออกสัตว์ปีกรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก โดย EU สามารถผลิตเนื้อสัตว์ปีกเฉลี่ยรวมในแต่ละปีประมาณ 14.5 ล้านตัน (เป็นรองจากสหรัฐอเมริกาและจีน) ฟาร์มผลิตเนื้อสัตว์ปีกร้อยละ 80 เป็นฟาร์มผลิตเนื้อไก่ จากสถิติปี 2556 EU มีฟาร์มไก่เนื้อกว่า 2.1 ล้านฟาร์ม แต่มีเพียง 20,000 ฟาร์มที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่เลี้ยงไก่มากกว่า 5,000 ตัว ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในฝรั่งเศส สเปน โปแลนด์ อิตาลี เยอรมนี และสหราชอาณาจักร
                ในส่วนของการส่งออก ในปี 2560 มีปริมาณการส่งออกทั้งหมด 1.66 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1,988 ล้านยูโร (เป็นรองจากบราซิลและสหรัฐอเมริกา) ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออกชิ้นส่วนปีก น่อง เท้า และเครื่องในไก่ ไปยังประเทศแถบเอเชียและแอฟริกา เช่น ยูเครน ฮ่องกง กานา ฟิลิปปินส์ และเบนิน ในขณะที่การนำเข้าส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่มีราคาสูง เช่น เนื้ออกไก่และเนื้อสัตว์ปีกปรุงแต่ง จากบราซิล ไทย และยูเครน
                การบริโภคเนื้อสัตว์ปีกรวมของ EU ในปี 2560 มีปริมาณเกือบ 14 ล้านตัน คิดเป็น 24.1 กิโลกรัมต่อคน เพิ่มขึ้นจาก 21.3 กิโลกรัมต่อคนในปี 2556 และคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 24.8 กิโลกรัมต่อคนภายในปี 2573 โดยประเทศที่บริโภคสัตว์ปีกมากที่สุด คือ โปรตุเกส 36.2 กิโลกรัมต่อคนต่อปี สเปน 31.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และไอร์แลนด์ 29.9 กิโลกรัมต่อคนต่อปี
                ทั้งนี้ เนื่องจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีก EU ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงมีกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาหาร และการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ โดยกฎระเบียบดังกล่าวทำให้ EU มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 5 ยูโรเซนต์ต่อกิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าคู่แข่งในบราซิล ยูเครน สหรัฐอเมริกา และไทย นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก EU บางประเทศยังมีแนวโน้มในการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีก
                สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดมาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสัตว์ปีกเพื่อปกป้องสินค้าที่อ่อนไหวของ EU จากการแข่งขันของสินค้านำเข้าที่มีต้นทุนถูกกว่า ได้แก่ กฎการค้ากับประเทศที่สาม ซึ่งประกอบด้วย ใบอนุญาตการส่งออก (Export Licenses) ใบอนุญาตการนำเข้า (Import Licenses) ภาษีนำเข้า (Import Duties) และโควตาภาษี (Tariff Rate Quotas: TRQs) อีกหนึ่งมาตรการคือมาตรการช่วยเหลือหรือการแทรกแซงตลาด ในภาวะการระบาดของโรคสัตว์หรือผู้บริโภคสูญเสียความเชื่อมั่นจนส่งผลกระทบให้ตลาดขาดเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานทางการตลาดตามระเบียบ Commission Regulation (EC) No 543/2008 ว่าด้วยมาตรฐานของสินค้าสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายใน EU รวมถึงระบบรายงานสินค้าตามระเบียบ Commission Regulation (EC) No 546/2003 ที่กำหนดให้ประเทศสมาชิกส่งราคาจำหน่ายสัตว์ปีก ณ โรงฆ่า หรือราคาขายส่งไก่เกรด A เป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วย

 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?