TH EN
A A A

EU สมทบทุนคลี่คลายสถานการณ์อุตสาหกรรมเนื้อวัวไอริช

27 มิถุนายน 2562   

                เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 รัฐสมาชิกสหภาพยุโรปมีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอสมทบทุน 50 ล้านยูโรแก่กลุ่มผู้ผลิตเนื้อวัวชาวไอริช ซึ่งแต่เดิมไอร์แลนด์ได้จัดสรรทุนให้อยู่แล้ว 50 ล้านยูโร เพื่อเป็นการช่วยเยียวยาภาคอุตสาหกรรมเนื้อวัวและเนื้อลูกวัวของไอร์แลนด์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ราคาเนื้อวัวตกต่ำและความไม่แน่นอนของตลาด โดยเป็นไปตามนโยบาย Common Agricultural Policy (CAP) ของสหภาพยุโรป
                ในส่วนของราคาเนื้อวัวตกต่ำ ณ ปัจจุบัน จากสถิติปี 2561 ที่ผ่านมา คาดการณ์มูลค่าสินค้าของภาคอุตสาหกรรมเนื้อวัวและเนื้อลูกวัวของไอร์แลนด์ลดลงระหว่าง 11-19% ซึ่งโดยรวมแล้วคิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 100 ล้านยูโร
                คณะกรรมาธิการด้านเกษตรและพัฒนาชนบทของยุโรปกล่าวว่า ทุนสมทบดังกล่าวจะช่วยปกป้องอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีความสำคัญ รวมถึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกรที่รับผลกระทบอย่างหนัก และสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมเนื้อวัวของไอร์แลนด์ว่าจะอยู่รอดต่อไปได้ในระยะยาว โดยคณะกรรมาธิการยุโรปจะติดตามสถานการณ์ภาพรวมการตลาดอย่างใกล้ชิด
                ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปมีประกาศอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม ไอร์แลนด์จะต้องจัดทำข้อกำหนดเรื่องขอบเขตของการรับความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน

 

ที่มา : www.thebeefsite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?