TH EN
A A A

ไต้หวันแจ้ง พบฟาร์มสัตว์ปีกติดเชื้อไข้หวัดนกเพิ่ม

25 มิถุนายน 2562   

                เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 สำนักงานสุขอนามัยและการตรวจกักกันพืชและสัตว์ของไต้หวัน (BAPHIQ) ประกาศหลังพบฟาร์มสัตว์ปีกที่เขตฟางหยวน มณฑลจังฮว่า มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N2 ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้สั่งดำเนินการกำจัดสัตว์ปีกช่วงอายุ 9 สัปดาห์ภายในพื้นที่ดังกล่าว จำนวน 27,960 ตัว เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยก่อนหน้านี้เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพบการสั่งกำจัดสัตว์ปีกแล้วจำนวนกว่า 32,500 ตัว
                 ทั้งนี้ BAPHIQ แจ้งเตือนผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกภายในฟาร์มสัตว์ปีกมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกควรระมัดระวัง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง นอกจากนี้ หากผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก พบสัตว์ภายในฟาร์มมีอาการป่วยให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที

 

ที่มา : www.taiwannews.com.tw  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?