TH EN
A A A

อาหรับขยับภาษีอาหาร-เครื่องดื่ม

13 มิถุนายน 2562    147 ครั้ง

                โอมานร่วมมือกับสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ(GCC) คือซาอุดิอาระเบีย สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์(UAE) และกาตาร์ ในการเพิ่มอัตราภาษีสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่  สำหรับกาตาร์ได้เพิ่มเติมเนื้อสุกรเข้าไปในบัญชีสินค้าที่มีอัตราจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมจากกลุ่มดังกล่าว
                อัตราภาษีสำหรับบุหรี่ เนื้อสุกร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มชูกำลังจะมีการจัดเก็บที่ 100% ในขณะที่อัตราภาษีน้ำอัดลมอยู่ที่ 50% โดยประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 และได้มีการปรับใช้ทั้งในส่วนการผลิตและการนำเข้า  โดยผู้ประกอบการผลิต จัดจำหน่าย และผู้นำเข้า จะต้องลงทะเบียนเพื่อคำนวณและชำระภาษี ภายใน 15 วันหลังการประกาศใช้
                ซาอุดิอาระเบีย UAE และบาห์เรน เป็นประเทศที่ริเริ่มการใช้ภาษีสินค้าเครื่องดื่มชูกำลังและบุหรี่ที่อัตรา 100% และน้ำอัดลมที่อัตรา 50% ตั้งแต่ปี 2560 ในขณะที่กาตาร์เริ่มใช้อัตราภาษีนี้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้อาจมีการกำหนดอัตราภาษีเครื่องดื่มที่มีการเติมน้ำตาลเป็น 50% ในอนาคต โดยในปัจจุบันในกลุ่มที่เป็นสมาชิก GCC มีเพียงคูเวตที่ยังไม่ได้เข้าร่วมดำเนินการจัดเก็บภาษีในสินค้ากลุ่มดังกล่าว
                ทั้งนี้จากการกำหนดอัตราภาษีข้างต้น ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องดื่มที่มีแนวทางเพื่อสุขภาพ เช่นการลดน้ำตาล ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การเสริมวิตามินและแร่ธาตุ และการลดขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์ให้เล็กลง หรือมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (functional product) รวมถึงน้ำผลไม้ต่างๆที่มีเนื้อผลไม้ผสม เครื่องดื่มปลอดโซเดียม น้ำดื่มอัลคาไลน์  กาแฟสำเร็จรูปไขมันต่ำ และสารให้ความหวานจากธรรมชาติในเครื่องดื่มชูกำลัง

 

ที่มา : www.beveragedaily.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?