TH EN
A A A

ส่งออกสุกรรัสเซียบูม คาดเติบโตมากกว่า 20%

4 มิถุนายน 2562   
                จากการส่งออกสุกรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของรัสเซียตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรในรัสเซียเติบโตถึง 1.5 เท่า เฉพาะในปี 2561 ในภาคการส่งออกมีการขยายตัวกว่า 18% และการผลิตมีปริมาณถึง 4.8 ล้านตัน หรือมีการเติบโตกว่า 5.5%  พร้อมกับตัวเลขสะท้อนปริมาณการนำเข้าที่ลดลงกว่า 70%
                ทั้งนี้ในส่วนของปี 2562 เฉพาะไตรมาสแรกการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 4.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยทางการรัสเซียคาดการณ์ว่าปริมาณการส่งออกสุกรในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% หรือเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1 แสนตัน
                ปัจจุบันรัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตสุกรอันดับ 7 ของโลก โดยมีคู่ค้าสำคัญคือ ฮ่องกง เวียดนาม และประเทศใกล้เคียง รวมไปถึง จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งเป็นคู่ค้าที่มีแนวโน้มที่ดี และนอกจากนี้รัสเซียยังมีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพสู่การเป็นผู้นำตลาดสุกรของภูมิภาคในอนาคต
 
 
ที่มา : www.mcx.ru สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?