TH EN
A A A

US โอกาสส่งออกเนื้อวัวสดใส หลังญี่ปุ่นยกเลิกกำหนดอายุนำเข้า

23 พฤษภาคม 2562   
                ในช่วงเดือนมกราคม 2562 คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐอเมริกา แคนาดา และไอร์แลนด์ จากเดิมที่เคยมีข้อห้ามการนำเข้าเนื้อจากวัวที่มีอายุมากกว่า 30 เดือน เนื่องจากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรควัวบ้า (BSE: Bovine Spongiform Encephalopathy)
                กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) และสมาคมผู้ส่งออกเนื้อสัตว์แห่งอเมริกา (USMES) คาดว่าการยกเลิกข้อกำหนดในครั้งนี้ อาจเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าการส่งออกถึง 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไปยังตลาดญี่ปุ่น นอกจากนี้ การยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์และผู้ส่งออกอย่างมาก พร้อมทั้งหวังว่าตลาดอื่นทั่วโลกจะพิจารณาอนุญาตการนำเข้าในลักษณะเดียวกัน
                ทั้งนี้ สมาคมผู้ประกอบการของไอร์แลนด์ได้คาดหวังเช่นกันว่า นโยบายนำเข้าของญี่ปุ่นในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อยกเลิกข้อเรียกร้องเรื่องอายุของวัวและข้อจำกัดการนำเข้าที่เป็นเกณฑ์เพิ่มราคาซื้อขายเป็นพิเศษในปัจจุบันด้วย
 
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?