TH EN
A A A

ญี่ปุ่นสั่งแบนไก่จากสหราชอาณาจักร

30 พฤศจิกายน 2550   

              สำนักข่าวเกียวโตรายงานว่า กระทรวงเกษตรฯญี่ปุ่นสั่งห้ามนำเข้าลูกเจี๊ยบและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหราชอาณาจักร สืบเนื่องจากการระบาดขอเชื้อไข้หวัดนก H5N1 และคาดว่าเกษตรกรในญี่ปุ่นจะหันไปนำเข้าลูกเจี๊ยบจากประเทศอื่นแทน  ในปี 2549 ญี่ปุ่นนำเข้าสัตว์ปีกจากสหราชอาณาจกัร 160,000 ตัว เป็นลูกเจี๊ยบ 25% มากเป็นอันดับ 2รองจากฝรั่งเศส

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงโตเกียว  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?