TH EN
A A A

รัสเซียตั้งเป้าขยายตลาด คาดส่งออกสัตว์ปีกปี 62 ทะยานขึ้นหลายเท่า

19 เมษายน 2562    52 ครั้ง
                กระทรวงเกษตรรัสเซียคาดว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อสัตว์ปีก เนื้อสุกร และเนื้อวัวจะมีการขยายตัวอย่างน่าพึงพอใจในปี 2562 เนื่องจากตลาดส่งออกขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ พร้อมทั้งคาดว่าการส่งออกสินค้าสัตว์ปีกในปีนี้จะสร้างมูลค่าถึง 975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากกว่าปี 2561 ถึง 5 เท่า
                ในการนี้ กรมศุลกากรรัสเซียเผยว่า ในปี 2561 รัสเซียส่งออกเนื้อสัตว์ไปยังประเทศคู่ค้า 57 ประเทศ ส่งออกเนื้อสัตว์ปีก 187,900 ตัน เนื้อสุกร 83,800 ตัน เนื้อวัว 4,350 ตัน มากกว่าปี 2560 ถึงร้อยละ 13 ร้อยละ 12 และ 2 เท่าตัวตามลำดับ รวมมูลค่าของการส่งออกเนื้อสัตว์ทั้งหมด 416 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 28% โดยในปี 2562 นี้ รัสเซียคาดว่าจะเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์ปีก 0.7% เพิ่มการผลิตเนื้อวัว 1% เพิ่มการผลิตเนื้อสุกร 4% โดยจะเพิ่มให้ถึง 270,000 ตันภายในปี 2567
                อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตเนื้อสัตว์ของรัสเซียยังต้องพัฒนาตลาดการส่งออก เนื่องจากตลาดในประเทศใกล้ถึงจุดอิ่มตัว ทั้งที่มีการส่งออกมากขึ้น แต่การผลิตเนื้อสัตว์ปีกในรัสเซียกลับลดลง 0.3% ในเดือนมกราคม 2562 เนื่องจากราคาเนื้อสัตว์ปีกในประเทศตกต่ำและฟาร์มสัตว์ปีกบางแห่งล้มละลาย
                รัสเซียประสบปัญหาราคาเนื้อสัตว์ปีกตกต่ำอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา โดยประธานสมาคมผู้ผลิตสัตว์ปีกกล่าวว่า ในปี 2559 ราคาอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่เพิ่มการผลิตสัตว์ปีก คาดว่าการผลิตจะดีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 เนื่องจากการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ทางสมาคมผู้ผลิตเนื้อสุกรได้คาดว่าผลิตภัณฑ์สุกรในประเทศจะเติบโตขึ้น 4 – 5% ในปี 2562 และฟาร์มบางแห่งที่กำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงกำลังเริ่มดำเนินกิจการในปีนี้ แต่ทั้งนี้ ในส่วนของแนวโน้มราคาสุกรนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
ที่มา : www.globalmeatnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?