TH EN
A A A

ผู้ส่งออกเป็ดจีนเฮ EU ปรับกำแพงโควตาภาษีนำเข้าสัตว์ปีกใหม่

11 เมษายน 2562    195 ครั้ง
                จากการที่สหภาพยุโรป (EU) ปรับกำแพงโควตานำเข้าที่ภาษีระดับต่ำ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดของจีน เนื่องจากสหภาพยุโรปเป็นตลาดสำคัญสำหรับการส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดของจีน
                หลังจากการหารือในเดือนพฤศจิกายน 2561 สหภาพยุโรปได้อนุมัติการปรับโควตานำเข้าที่ภาษีระดับต่ำแก่สินค้าสัตว์ปีกของจีน รวมถึงโควตาสำหรับเนื้อไก่ 5,000 ตัน และ สำหรับเนื้อเป็ด 6,600 ตัน โดยผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งของจีนคาดการณ์เตรียมขยายกำลังการผลิตสินค้าสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นราว 2,000 ตัน ในปีนี้ และเชื่อว่าการขยายโควตาในครั้งนี้  จะส่งผลกระตุ้นการเพิ่มมาตรฐานการผลิตเนื้อเป็ดคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มกำลังการแข่งขันของสินค้าสัตว์ปีกจีนในระดับสากล
                การส่งออกสินค้าสัตว์ปีกจากจีนไปสหภาพยุโรปอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลานาน จากการที่สหภาพยุโรปปฏิเสธข้อเสนอในการปรับกำแพงโควตาภาษีนำเข้าที่ระดับต่ำสำหรับสินค้าเนื้อสัตว์ปีกจากจีน โดยเป็นผลกระทบระยะยาวที่สืบเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกในเอเชียระหว่างปี 2549-2551
                ก่อนหน้านี้จีนได้มีการยื่นคำร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับการที่สหภาพยุโรปกำหนดอัตราภาษีระดับสูงกับสินค้าสัตว์ปีกจีน จนกระทั่ง WTO เริ่มกระบวนการระงับข้อพิพาท และล่าสุดจีนและสหภาพยุโรปได้ผ่านข้อตกลงสุดท้ายร่วมกันสำหรับกำแพงโควตาภาษีใหม่  และมีการคาดการณ์ว่าโควต้าภาษีใหม่นี้จะช่วยเพิ่มการส่งออกเนื้อเป็ดของจีนจนมีระดับสูงกว่า 18,000 ตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นกว่า 50% จากปัจจุบัน และยังทำให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกจีนกว่า 13,000 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนฟาร์มปศุสัตว์และพัฒนาอุปกรณ์การแปรรูป
 
 
ที่มา : www.xinhuanet.com  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?