TH EN
A A A

ฮังการีตั้งเป้าสานสัมพันธ์ฟิลิปปินส์ ขยายโอกาสสินค้าเกษตร

10 เมษายน 2562    43 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์และกระทรวงเกษตรฮังการีลงนามข้อตกลง MOU เพื่อเป็นการผลักดันความร่วมมือทางการค้าสินค้าเกษตรและความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำระหว่างสองประเทศ
                รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฮังการีกล่าวว่า นโยบาย Eastern Opening เปิดโอกาสให้ติดต่อกับฟิลิปปินส์ และฮังการีต้องการจะรักษาสัมพันธภาพกับฟิลิปปินส์มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสัมพันธ์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้ข้อตกลงทางการค้า ฟิลิปปินส์จะส่งออกสินค้าเกษตรหลากหลายประเภทไปยังฮังการี ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์มะพร้าวคุณภาพสูง ปลาและปลาป่น มะม่วงสด กากมะพร้าว คาราจีแนน ใยอะบาก้า และอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบของสาหร่ายทะเล โดยฟิลิปปินส์จะจัดแสดงสินค้าเกษตรในงานเทศกาลอาหารของฮังการีที่จะจัดขึ้นเดือนกันยายน 2562
                อนึ่ง ฮังการีมีเป้าหมายที่จะเพิ่มการส่งออกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกไปยังฟิลิปปินส์ อีกทั้งมีความประสงค์ที่จะให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาด้านเกษตรด้วย
 
 
ที่มา : www.rappler.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?