TH EN
A A A

จีนเลิกแบนนำเข้าสัตว์ปีกฝรั่งเศส หลังความต้องการล้นตลาด

4 เมษายน 2562   
                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 กรมศุลกากรจีนได้ประกาศยกเลิกการระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากฝรั่งเศส โดยมีผลทันที เป็นผลติดตามจากการเดินทางเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีจีนช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้จีนเริ่มระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากฝรั่งเศสตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากการระบาดรุนแรงของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในยุโรป ปัจจุบันราคาสัตว์ปีกของจีนเพิ่มขึ้นจนใกล้ถึงระดับสูงสุดที่เคยมีการบันทึกไว้ สาเหตุเกิดจากความต้องการสัตว์ปีกที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนปริมาณพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ทั้งนี้ ความต้องการเนื้อไก่มีเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากโรคอหิสาต์สุกรอัฟริกันในจีนแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตสุกรเสียหายและราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น โดยทูตฝ่ายเกษตรสหรัฐอเมริกาประจำประเทศจีนคาดการณ์ว่าความต้องการเนื้อไก่ของจีนจะเพิ่มขึ้น 9% ในปี 2562
                ทางฝ่ายสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีกฝรั่งเศสกล่าวว่าตลาดจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับตลาดฝรั่งเศสและยุโรป เนื่องจากคนจีนบริโภคสินค้าที่หลากหลาย ประกอบกับโรงฆ่าสัตว์ของฝรั่งเศสต้องการให้ยกเลิกการระงับการผลิตในโรงงานบางแห่งเพื่อที่จะได้ส่งออกไปจีน โดยก่อนหน้านี้ ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไก่ในปริมาณน้อย แต่เป็นประเทศหลักในการจัดหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ผู้ผลิตไก่กระทงขนขาวของจีน อย่างไรก็ตาม ด้วยสาเหตุไข้หวัดนกที่ทำให้ถูกแบนในหลายประเทศ ทำให้ฝรั่งเศสต้องเผชิญกับความท้าทายในการเติมเต็มปริมาณสำรองสัตว์ปีกในช่วงปีที่ผ่านมา
 
 
ที่มา : www.reuters.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?