TH EN
A A A

อิสลาเอลได้รับอนุญาตส่งไก่ไปแคนาดาแล้ว

29 พฤศจิกายน 2550   

              กระทรวงเกษตรของอิสราเอล ได้ออกประกาศว่าในไม่ช้าอิสราเอลจะส่งออกไก่แช่แข็งไปแคนาดาเนื่องจากได้รับอนุญาตแล้ว หลังจากการพิจารณาอย่างยาวนานจาก  CFIA ของแคนาดาซึ่งครอบคลุม ระดับของสุขอนามัย และอนามัยของโรงเชือดและโรงแปรรูป ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ที่มา  :  Worldpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?