TH EN
A A A

อาร์เจนตินาประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการเกษตรและปศุสัตว์ใน 4 จังหวัด

28 มีนาคม 2562   
                ด้วยภาวะอุทกภัยของอาร์เจนตินาใน 4 จังหวัด คือ Santa Fe, Coronel Du Graty, Chaco และ Corrientes กรมอุตสาหกรรมการเกษตรของอาร์เจนตินา ได้ตอบรับมติของคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติด้านการเกษตรและปศุสัตว์แห่งชาติ (CNEyDA) และประกาศภาวะฉุกเฉินภัยพิบัติด้านการเกษตรและปศุสัตว์ในพื้นที่ประสบภัย โดยมีรายละเอียดในแต่ละจังหวัดคือ
   1. จัดหวัด Corrientes มีระยะเวลา 12 เดือนโดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่ปศุสัตว์  และมีระยะเวลา 6 เดือน โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ในทุกเขตจังหวัดและทุกเขตพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ
   2. จังหวัด Chaco มีระยะเวลา 365 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่ปศุสัตว์ และ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่การเกษตรกรรมอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ
   3. จังหวัด Santa Fe มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 สำหรับพื้นที่ปศุสัตว์ และระยะเวลา 8 เดือน นับตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2562 สำหรับพื้นที่การเกษตรอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบภายในเขตเมือง 9 de Julio, Vera และ General Obligado รวมทั้งเมือง San Javier ในเขต Romang และ Duran
   4. จังหวัด Santiago del Estero มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 สำหรับพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบในเมือง Mariano Moreno, Juan Felipe Ibarra, General Taboada และ Manuel Belgrano
                โดยเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องแสดงหนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าพนักงานของจังหวัดเพื่อได้รับสิทธิในการยืดระยะเวลาการชำระภาษี การผ่อนชระหนี้ที่เรียกเก็บได้ และการระงับคดีความเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีภายในช่วงแผนภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึง การให้วงเงินสินเชื่อเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 50 จากดอกเบี้ยเดิมในวันยื่นขอสินเชื่อเป็นเวลา 2 ปี
                นอกจากนี้ธนาคารชาติยังให้สิทธิพิเศษในการขยายขอบเขตการชำระเงิน และการระงับการเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อเรียกเก็บหนี้เป็นเวลา 3 เดือน  ส่วนคณะกรรมการบริหารรายได้แผ่นดิน (AFIP) จะไม่ดำเนินการหักภาษีจากรายได้นอกเหนือจากที่ระบบฐานข้อมูลการเกษตรพื้นฐาน (SISA) ระบุไว้
 
 
ที่มา : ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?