TH EN
A A A

โรคระบาดหมูจีนยังน่าหวั่นใจ คาดปี 62 ยังส่งผลร้าย

27 มีนาคม 2562    105 ครั้ง
                ผู้อำนวยการแผนกวิจัยอาหารและธุรกิจการเกษตรของ Rabobank เผยว่า การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (African Swine Fever: ASF) ในจีนที่มีรายงานการระบาดของโรคถึง 113 ครั้งตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561จะส่งผลให้ปริมาณการผลิตสุกรลดลงมากกว่า 20% ในปี 2562 ซึ่งหมายความว่าปริมาณการผลิตสุกรในประเทศจะอยู่ที่ปริมาณ     50 -51 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีปริมาณ 54-55 ล้านตัน เช่นเดียวกับทูตการเกษตรสหรัฐอเมริกาประจำกรุงปักกิ่งที่คาดการณ์ว่า ในปี 2562 ปริมาณการผลิตสุกรจะอยู่ที่ 51.4 ล้านตัน ลดลง 5% จากปี 2561
                การแพร่ระบาดของโรค ASF ทำให้แผนการผลิตของสถานประกอบการหลายแห่งหยุดชะงัก รวมถึงการยุติการขยายงานเพราะโรคระบาด ด้วยเหตุนี้ทำให้ผลผลิตลดลงและมีผลอย่างมากต่อความต้องการอาหารสัตว์ โดยคาดว่าความต้องการอาหารสุกรของจีนในเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 จะลดลง 12% และความต้องการกากถั่วเหลืองจะลดลง 5.5% ในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงมีการคาดการณ์อีกว่า ปี 2562 การใช้ประโยชน์อาหารสุกรจะลดลง 25-30% และภาพรวมของความต้องการอาหารสัตว์ทั้งหมดจะลดลง 12 -15%
                ทั้งนี้ ในปี 2561 ผลิตภัณฑ์สุกรเพิ่มขึ้นใน 3 ไตรมาสแรก แต่ในไตรมาสที่ 4 กลับลดลงอย่างมากหลังจากที่โรคติดต่อแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จากข้อมูลของกรมสถิติจีนรายงานว่า ปี 2561 มีปริมาณการเชือดสุกรลดลง 1.2% เหลือเพียง 639.8 ล้านตัว ทำให้ปริมาณการผลิตสุกรอยู่ที่ 54 ล้านตัน และปริมาณการเลี้ยงสุกรทั่วประเทศลดลงถึง 15%
 
ที่มา : www.thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?