TH EN
A A A

CPTPP ส่งผลดีธุรกิจนำเข้าเนื้อวัวในตลาดญี่ปุ่น

22 มีนาคม 2562   
                กระทรวงการคลังญี่ปุ่นรายงานว่า ภายใน 1 เดือนหลังจาก 30 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) มีผลบังคับใช้ การนำเข้าเนื้อวัวของญี่ปุ่นในเดือนมกราคม 2562 ได้เพิ่มขึ้นถึง 60% แสดงให้เห็นว่า CPTPP ส่งผลดีต่อหลายประเทศผู้ส่งออกเนื้อวัว
                จากสถิติเดือนมกราคม 2562 เนื้อวัวนำเข้ามีปริมาณ 32,885 เมตริกตัน เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 2561 มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 11,733 เมตริกตัน โดยการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากแคนาดาและนิวซีแลนด์เป็นหลัก นอกจากนี้ สถิติของเดือนมกราคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนธันวาคม 2561 เพียงเดือนเดียวหลังจาก CPTPP บังคับใช้พบว่า ปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นถึง 55% (จาก 21,152 เมตริกตัน)
                นอกจากนี้ ข้อตกลงการค้าเสรี CPTPP ยังได้ส่งผลต่อภาษีนำเข้าเนื้อวัวแช่เย็นทันทีจาก 38.5 % เป็นอัตราเริ่มต้น 27.5% ทำให้ผู้ส่งออกจาก 4 ประเทศคือ ออสเตรเลีย แคนาดา เม็กซิโก และนิวซีแลนด์ ได้ผลประโยชน์จากตลาดญี่ปุ่นมากกว่าผู้ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาซึ่งไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลง CPTPP
                ทั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้วภาษีเนื้อวัวของญี่ปุ่นจะลดลงเหลือ 9% คาดการณ์ว่าผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นจะหันมาบริโภคเนื้อวัวมากขึ้น นอกจากนี้ ในปี 2561 ปริมาณการนำเข้าเนื้อแดงและสัตว์ปีกของญี่ปุ่นถูกจัดให้เป็นสถิติใหม่ รวมถึงเกษตรกรชาวญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับการนำเข้าเนื้อวัวราคาถูก ซึ่งอาจบอกเป็นนัยได้ว่าข้อตกลงทางการค้าเสรี CPTPP กำลังส่งสัญญาณผลกระทบที่ต่อภาคการเกษตรของญี่ปุ่นแล้ว
 
 
ที่มา : English.agrinews.co.jp สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?