TH EN
A A A

US มั่นใจตลาดเนื้อวัวคึกคักหลังผ่านเอลนีโญ

27 กุมภาพันธ์ 2562    27 ครั้ง
                CattleFax ได้รายงานวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตสินค้าของอุตสาหกรรมโคเนื้อในสหรัฐอเมริกาช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 โดยคาดการณ์ปัจจัยที่สำคัญดังนี้
                หลังจากเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิของมหาสมุทรแถบเส้นศูนย์สูตรจะเริ่มเย็นลง กระแสลมกรด (Jet Stream) จะพัดความชื้นจากอ่าวเม็กซิโกมายังภาคใต้ของอเมริกา ส่งผลให้อากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิอบอุ่นขึ้น ส่วนการเพาะปลูกก็จะได้ผลผลิตเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังคาดการณ์อีกว่าปรากฏการณ์ลานีญาจะยังไม่เกิดขึ้นในช่วง 8 เดือนหลังจากนี้
                นักวิเคราะห์คาดการณ์สภาวะตลาดมีแนวโน้มหดตัว หลังจากการขยายตัวของตลาดเนื้อวัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวจะได้ราคาส่วนแบ่งน้อยกว่าผู้ค้าปลีกเพราะผู้จัดหาเนื้อวัวรายใหญ่มีการกดดันราคารับซื้อมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยอัตราค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นประกอบกับงานที่มีอัตราขยายตัวทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อและความต้องการเนื้อวัวภายในประเทศยังคงเพิ่มขึ้น                        
                ในส่วนของราคาอาหารสัตว์และเมล็ดพืชคาดว่าจะคงที่ในช่วงปีต่อจากนี้ โดยคาดว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดจะเพิ่มขึ้น 2 - 91 ล้านเอเคอร์ พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองจะลดลง 2.2 ล้านเอเคอร์เหลือเพียง 87 ล้านเอเคอร์ ข้าวสาลีจะเพิ่มขึ้น 1 ล้านเอเคอร์เป็น 49 ล้านเอเคอร์ ส่วนพื้นที่หญ้าแห้งจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2561 มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำฝนช่วงฤดูหนาวของอเมริกาจะช่วยการผลิตฟางในปี 2562 ส่วนด้านผลิตภัณฑ์จากนมจะเกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายอุปทานและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ต่ำ
                ทั้งนี้ ภาพรวมการค้าโลกช่วงต้นปีค่อนข้างส่งผลดีต่อภาคอุตสาหกรรมเนื้อวัวของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากความต้องการของตลาดต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้น แต่กระบวนการแทรกแซงทางการตลาด (Trade Disruption) จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองทางการตลาด ดังนั้นข้อตกลงทางการค้าของสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา (USMCA) ที่กำลังดำเนินการบังคับใช้ รวมถึงการทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีกับญี่ปุ่นจะช่วยก่อให้เกิดผลดีในช่วงปี 2562 นี้
 
ที่มา : www.thecattlesite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?