TH EN
A A A

ซาลโมเนลลา – สารก่อภูมิแพ้ สองสาเหตุเรียกคืนสูงสุดช่วงท้ายปีของสหรัฐฯ

22 กุมภาพันธ์ 2562   
                กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) และองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) รายงานในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา พบจากปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella และการไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้บนฉลากอาหารให้ชัดเจน เป็นสองสาเหตุที่มีสถิติการเรียกคืนสูงสุด
                หน่วยงานด้านความปลอดภัยและตรวจสอบคุณภาพอาหาร (FSIS) ภายใต้กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เผยในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 สินค้าที่ถูกเรียกคืนด้วยสาเหตุพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียพบว่าเกิดจากเชื้อ Salmonella เป็นสาเหตุกว่าร้อยละ 98.6 ซึ่งเฉพาะในเดือน พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในผลิตภัณฑ์ไก่งวงดิบกว่า 250,000 ปอนด์ และมีรายงานพบผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ Salmonella เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 84 ราย เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งแม้ว่าผลิตภัณฑ์ไก่งวงจะถูกเรียกคืนเป็นจำนวนมาก แต่ปัญหาเนื้อวัวปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ยังคงเป็นอันดับหนึ่งของสินค้าที่ถูกเรียกคืน เมื่อจัดอันดับตามน้ำหนักสินค้าโดยคิดเป็นร้อยละ 72 ของน้ำหนักสินค้าที่ถูกเรียกคืนทั้งหมด และยังพบผู้ป่วยติดเชื้อดังกล่าวเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 91 ราย ในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) แจ้งว่าพบผลิตภัณฑ์อาหารกว่าร้อยละ 80 ที่วางจำหน่ายในสหรัฐฯ ไม่ระบุสารก่อภูมิแพ้บนฉลากอาหารอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเรียกคืนผลิตภัณฑ์อาหารกว่าร้อยละ 46 ของจำนวนครั้งที่เรียกคืนทั้งหมด
                ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2561กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ รายงานผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ภายใต้การควบคุม (regulated food) ที่ถูกเรียกคืน พบว่ามีปริมาณ 17 ล้านปอนด์ และในส่วนขององค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ พบว่ามีการเรียกผลิตภัณฑ์อาหารกว่า 156 รายการ
 
ที่มา : www.foodsafetynews.com สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?