TH EN
A A A

เกษตรกร US ปลื้ม รัฐขยายตลาดเนื้อสัตว์ทั่วโลก

21 กุมภาพันธ์ 2562    49 ครั้ง

                เกษตรกรและเจ้าของปศุสัตว์จากกว่า 35 รัฐ ได้แสดงความขอบคุณรัฐบาลต่อนโยบายสนับสนุนการค้าและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก โดยนอกจากภาคอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ เกษตรกรที่ปลูกพืชอาหารสัตว์สำคัญคือถั่วเหลืองกับข้าวโพดก็ได้ประโยชน์จากการดำเนินนโยบายภาครัฐเช่นกัน
                นโยบายขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการปกป้องเกษตรกร ในประเทศ ผนวกกับคำสั่งพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ (Donald Trump) และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาเริ่มเห็นผลในการแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา ทำให้เมื่อวันที่ 12 – 14 มกราคม 2562 มีกลุ่มเกษตรกรที่ทำกิจการเกี่ยวกับพืชและปศุสัตว์ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งในงานประชุมและแสดงสินค้าประจำปีของสภาการเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ในการนี้ ประธานสมาพันธ์ผู้ส่งออกเนื้อสัตว์ (USMEF) ได้รายงานภาพรวมการส่งออกเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อแกะของอเมริกา ซึ่งสถิติในปี 2561 พบว่า ปริมาณการส่งออกเนื้อวัวของอเมริกาเพิ่มขึ้น 9% มูลค่าเพิ่มขึ้น 17% ในขณะที่ทั้งปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อหมูเพิ่มขึ้น 1% โดยเมื่อเปรียบเทียบจากปี 2560 ปริมาณการส่งออกเนื้อแกะของอเมริกาเพิ่มขึ้น 69% และมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 19% เนื่องจากปริมาณการนำเข้าเนื้อสัตว์ที่มากขึ้นของเม็กซิโก

 

ที่มา : : www.thecattlesite.com สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?