TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรยืนยันการห้ามใช้ kava kava ในอาหาร

7 สิงหาคม 2549   

               สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารสหราชอาณาจักร (FSA) แจ้งผลการทบทวนการห้ามใช้ kava kava ในอาหาร โดยพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดของคณะกรรมการด้านพิษวิทยา

               kava kava เป็นสมุนไพรพบในแปซิฟิคตะวันตก โดยมีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ‘awa ,‘ ava , yaqona, sakau ที่มีการใช้ส่วนราก ผล เม็ดในอาหารธัญพืชอัดแท่ง ชา น้ำผลไม้ปั่น สำหรับเป็นอาหารเสริม หรือช่วยลดอาการเครียด ตกใจ และ หดหู่ ซึ่งถูกห้ามนำเข้าและจำหน่ายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 หลังจากที่คณะกรรมการด้านพิษวิทยามีความเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการทำลายตับ และมีการทบทวนทุก 2 ปี โดยปีที่แล้ว FSA ได้จัดหารือสาธารณะว่าควรคงมาตรการห้ามนำเข้าและจำหน่ายสินค้านี้ต่อไปหรือไม่ ซึ่งปรากฎว่คณะกรรมการด้านพิษวิทยาได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของการทำลายตับจากการบริโภคอาหารมี kava kava เกิดขึ้นนอกสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และได้จัดทำเอกสารข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2548 เสนอ FSA

FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?