TH EN
A A A

ปศุสัตว์เวียดนามชี้ อุตฯในประเทศต้องเร่งพัฒนารองรับตลาดส่งออก

14 กุมภาพันธ์ 2562   
                เวียดนาม ตั้งเป้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในประเทศอย่างจริงจัง พร้อมส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ภายในปี 2562 หลังจากที่กรมปศุสัตว์ของเวียดนาม รายงานอัตราการเติบโตของภาคปศุสัตว์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5 – 6 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากที่ในปี 2548 เวียดนามมีปริมาณการผลิตเนื้อสัตว์เพียง 1.6 ล้านตัน แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.3 ล้านตัน การผลิตไข่เพิ่มขึ้น 4 เท่า และการผลิตนมเพิ่มขึ้น 18.6 เท่า ในขณะที่สถานการณ์การเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ของเวียดนาม ในช่วงปี 2560 ได้มีการเปิดตลาดส่งออกสัตว์ปีกยังญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก พร้อมเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปยังพม่าตั้งแต่ปี 2561
                ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ภาครัฐจึงมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยของอาหาร และเริ่มมีการปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสายพันธุ์ รวมไปถึงการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งภาครัฐจะปรับลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ อนึ่ง ปี 2561 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายแห่งในเวียดนามได้มีการลงทุนพัฒนาโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตั้งแต่ขั้นตอนการปรับปรุงพัฒนา จนถึงขั้นตอนการแปรรูป
 
 
ที่มา : vietnamnews.vn สรุปโดย มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?