TH EN
A A A

อหิวาต์สุกรระบาดในญี่ปุ่น หวั่นกระทบนโยบายแลกของขวัญภาษีบ้านเกิด

12 กุมภาพันธ์ 2562   
                การระบาดของอหิวาต์สุกร (swine fever) ใน 5 จังหวัดของญี่ปุ่น คือ ไอจิ โอซาก้า นางาโนะ กิฟุ และชิงะ ทำให้เกิดการกำจัดสุกรในฟาร์มเป็นจำนวนมาก เช่น ในหมู่บ้านมิยาดะในจังหวัดนางาโนะ ซึ่งมีการแพร่ระบาดของเชื้อ ทำให้ต้องกำจัดหมูไปกว่า 2,444 ตัว  และ ฟาร์มในเมืองโตโยตะในจังหวัดไอจิต้องกำจัดหมูไปกว่า 8,000 ตัว เป็นต้น   ซึ่งผลิตภัณฑ์จากหมูเป็นที่นิยมมากในญี่ปุ่นในรูปหมูสไลด์เพื่อประกอบเมนูอาหาร “ชาบูชาบู” และฟาร์มที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใช้หมูเป็นของขวัญตอบแทนกับการบริจาคภาษีบ้านเกิด
                ระบบของขวัญตอบแทนในภาษีบ้านเกิด (furusato nozei) ของญี่ปุ่น เป็นระบบที่จะให้ประชากรจ่ายภาษีโดยตรงกับเมือง โดยที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหรือผลิตได้จำนวนมากของเมืองเป็นของขวัญตอบแทน เพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายภาษีให้กับเมืองนั้นๆ  ซึ่งจากผลกระทบในการระบาดของอหิวาต์สุกรอาจทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง และอาจทำให้อัตราการจ่ายภาษีประจำเมืองนั้นๆลดลงตามไปด้วย  แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์เนื้อหมูสำหรับชาบูชาบูและไส้กรอกที่เป็นของตอบแทนจากเมืองที่พบการระบาด เนื่องจากอหิวาต์สุกรไม่เป็นโรคติดต่อจากหมูสู่คน
 
 
ที่มา :
www.the-japan-news.com
สรุปโดย : มกอช. (12/02/2562)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?