TH EN
A A A

นักวิจัยสิงคโปร์ชี้ ทานอาหารที่ดีมีคุณภาพลดเบาหวานอย่างได้ผล

6 กุมภาพันธ์ 2562   
                งานวิจัยสิงคโปร์ชี้ อาหาร เป็นปัจจัยหลักในการลดโรคเบาหวาน(type2) โดยเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์(NUS) ได้รายงานผลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 45,000 คน ติดตามผลกว่า 11 ปี ว่า การจัดสรรมื้ออาหารอย่างมีคุณภาพ(high-quality diet) โดยการลดอาหารจากเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดง เพิ่มสัดส่วนอาหารจากพืช เช่น ข้าว ถั่ว ผัก และผลไม้ รวมทั้งลดเครื่องดื่มที่มีรสหวานจากน้ำตาล จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวาน และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดได้
                จากการวิจัยพบว่าหากทดแทนข้าวใน 1 มื้อทั้งหมดด้วยเนื้อแดงหรือเนื้อไก่ จะเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานมากขึ้นถึง 40% ในขณะที่หากทดแทนข้าวขาวด้วยขนมปังโฮลวีทหรือธัญพืชไม่ขัดสี จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานถึง 18% และหากปฏิบัติตามการจัดสรรมื้ออาหารอย่างมีคุณภาพ จะช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานได้ระหว่าง 16-29% แต่ทั้งนี้ ในกลุ่มผู้ที่สูบบุหรี่ จะได้รับประโยชน์ลดทอนลง
 
ที่มา : www.sciencedaily.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?