TH EN
A A A

จีนรับซื้อถั่วและธัญพืชจากสหรัฐเพิ่มขึ้น

6 กุมภาพันธ์ 2562   

                ดัชนีซื้อขายสินค้าเกษตรของนครชิคาโก (CBOT) ในส่วนของสินค้าถั่วเหลืองและธัญพืช ปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยมีแนวโน้มสูงขึ้น  หลังจากการเจรจาระดับสูงระหว่างสหรัฐและจีนในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงวอชิงตัน มีความคืบหน้าในทางที่ดี เป็นผลให้จีนนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐเพิ่มขึ้น
                U.S. Department of Agriculture (USDA) รายงานว่าได้มีการขายเมล็ดถั่วเหลือง 612,000 ตัน ที่จะขนส่งให้แก่จีนในฤดูการซื้อขาย 2018/2019 โดยราคาสินค้าธัญพืช CBOT จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการสั่งซื้อของจีน แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีมูลค่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้  มูลค่าธัญพืชที่จะซื้อขายล่วงหน้าในเดือนมีนาคมจะสูงขึ้น โดยถั่วเหลืองจะมีมูลค่าสูงขึ้น 0.75 เซ็นต์ หรือ 0.81% และปิดตัวที่ 9.185ดอลลาร์/บุชเชล(10,560บาท/ตัน) ข้าวโพดจะมีมูลค่าสูงขึ้น 1 เซ็นต์ หรือ 0.26% และปิดตัวที่ 3.7925 ดอลลาร์/บุชเชล(4,671บาท/ตัน) ธัญพืชจะมีมูลค่าสูงขึ้น 1.5 เซ็นต์ หรือ 0.29% และปิดตัวที่ 5.2575ดอลลาร์/บุชเชล(6,045 บาท/ตัน)

 

มา : www.xinhuanet.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?