TH EN
A A A

แคนาดามั่นใจผงาดผู้ส่งออกรายใหญ่ไปญี่ปุ่น

5 กุมภาพันธ์ 2562   

                สมาคมผู้ส่งออกสุกรแคนาดาคาดการณ์ว่าแคนาดาอาจจะก้าวเป็นผู้นำการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นไปญี่ปุ่นในปี 2563 รองประธานสมาคมผู้ส่งออกสุกรของแคนาดา เผยระหว่างงานประชุม Banff Pork ต้นเดือนมกราคม 2562 ถึงแม้ว่าแคนาดาได้มีการส่งออกเนื้อสุกรไปสหรัฐอเมริกามากที่สุด แต่ปัจจุบันกลับเห็นโอกาสสดใสในการส่งออกไปยังญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นตลาดนำเข้าเนื้อสุกรที่สามารถทำกำไรและมีความท้าทายในการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมเนื้อสุกรของแคนาดาผลิตสินค้าโดยการมุ่งเน้นไปที่การสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในเชิงของสี ลายไขมันแทรกในเนื้อ และรสชาติ ซึ่งส่งผลให้แคนาดาสามารถครองสัดส่วนทางการตลาดทั่วโลกเพิ่มขึ้น
                ทั้งนี้ คู่แข่งหลักของแคนาดาในการผลิตเนื้อสุกรแช่เย็นคุณภาพสูง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก จากข้อมูลเดือนธันวาคม 2561 รายงานว่าแคนาดาครองสัดส่วนการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็นไปญี่ปุ่นอยู่ที่ 48% ในขณะที่สหรัฐอเมริกาครองสัดส่วนอยู่ที่ 49% คาดว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น จะเป็นปัจจัยที่ทำให้แคนาดาสามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นและจะส่งผลให้แคนาดาเป็นประเทศคู่ค้า อันดับ 1 ในการการส่งออกเนื้อสุกรไปยังญี่ปุ่นได้ภายในปี 2563

 

ที่มา : www.thepigsite.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?