TH EN
A A A

สหรัฐเปิดตลาดชายแดนให้วัวแคนาดา

22 พฤศจิกายน 2550   

              หลังจาก 4 ปีของการปิดตลาดชายแดนให้กับวัวมีชีวิตและผลิตภัณฑ์จากแคนาดาซึ่งประเมินว่าความเสียหายจะมากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ  ผู้ผลิตแคนาดากำลังใจจดใจจ่อกับการเปิดตลาดชายแดนของสหรัฐฯให้กับวัวมีชีวิตอายุมากกว่า 30 เดือนและผลิตภัณฑ์ในวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้หลังจากที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ     ชี้ว่าไม่มีความเสี่ยงสำหรับเชื้อวัวบ้าในวัวแคนาดา ก่อนการปิดตลาด แคนาดาขายวัวให้สหรัฐปีละ 10—15%ของยอดขายของแคนาดา วัวแคนาดาอายุต่ำกว่า 30 เดือนได้รับอนุญาตให้นำเข้าสหรัฐฯตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548  แต่ยังไม่อนุญาตให้นำเข้าสำหรับวัวที่มีอายุสูงกว่า 30 เดือนและผลิตภัณฑ์จากวัวเหล่านี้

              ระเบียบใหม่นี้อนุญาตให้นำเข้าวัวมีชีวิตจากแคนาดาทุกอายุที่เกิดหลังเดือนมีนาคม 2542 และผลิตภัณฑ์  เนื่องจากระเบียบการห้ามใช้อาหารสัตว์ใหม่ซึ่งจะมีผลต่อการหยุดการระบาดของเชื้อวัวบ้ามีผลบังคับใช้ในแคนาดา
สหรัฐฯและเม็กซิโกเป็นตลาดอันดับ 1 และ 2 สำหรับวัวแคนาดา

ที่มา  : LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?