TH EN
A A A

จีนหวั่นผลกระทบ ASF ตั้งเป้าสต็อกเนื้อ - กระตุ้นผู้เลี้ยงเพิ่มปริมาณก่อนขาดตลาดปลายปี

29 มกราคม 2562    101 ครั้ง

                เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนรายงานว่าทางการมีแผนจะจัดหาเนื้อสุกรเพื่อสำรองเพิ่มขึ้น และแนะนำให้เร่งเพิ่มจำนวนสุกรในฟาร์มปศุสัตว์ เนื่องจากต้องการควบคุมราคาเนื้อสุกรที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในช่วงหลังของปี 2562 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF: African Swine Fever)

                ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักตลาดและสารสนเทศในสังกัดกระทรวงเกษตรจีนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ว่า ราคาเนื้อสุกรจีนมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2562 ในขณะที่จำนวนสุกรลดลง ปัจจุบันนี้โรค ASF แพร่ระบาดไปยัง 25 พื้นที่ และมีการกำจัดหมูแล้วมากกว่า 900,000 ตัว แต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเนื้อสุกรภายในประเทศ

                อีกประการหนึ่งปริมาณสินค้าสำรองที่มียังคงเพียงพอต่อการระบายผลผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าราคาเนื้อสุกรจะไม่มีปัญหาการผันผวนอย่างรุนแรงก่อนวันตรุษจีนช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์มาก

                ปริมาณสำรองเนื้อสุกรในเดือนธันวาคม 2561 ลดลงเกือบ 5% เปรียบเทียบจากปี 2560 ในขณะที่จำนวนสุกรแม่พันธุ์ลดลงมากกว่า 8% ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาปริมาณสุกรที่ส่งผลต่อการผลิตลดต่ำลงกว่าร้อยละ 5 เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน ซึ่งอาจส่งผลต่อจำนวนสุกรที่จำหน่ายในท้องตลาดช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 และเป็นไปได้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

                ทั้งนี้กระทรวงเกษตรจีนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารปัจจัยผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์สุกรจะดำเนินไปได้อย่างมีเสถียรภาพโดยคาดว่าจะใช้การบริหารปริมาณสินค้าสำรองเพื่อช่วยรักษาสมดุลของตลาดสุกรในประเทศ โดยมีแผนจะซื้อเนื้อสุกรเพื่อสำรองใหม่รวมทั้งระบายเนื้อสุกรสำรองเดิมออกสู่ตลาดมากขึ้นเพื่อลดส่วนต่างของราคาต้นทุนกับราคาจำหน่ายในท้องตลาดต่อไป

                อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ดำเนินการมาตรการควบคุมโรคระบาดในประเทศ ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนย้ายขนส่งสุกรไปจำหน่ายยังพื้นที่อื่น ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตที่จำหน่ายในบางพื้นที่อยู่ในระดับที่ไม่คุ้มทุน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องขายกิจการเพื่อป้องกันการขาดทุนมากขึ้นและยังส่งผลกระทบต่อการเพิ่มปริมาณการผลิตสุกรทดแทนด้วย 

 

ที่มา : www.reuters.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?