TH EN
A A A

EU ทำแคมเปญควบคุมคุณภาพสัตว์ปีกส่งออกเวียดนาม

25 มกราคม 2562   

                เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 คณะกรรมการด้านอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแห่งชาติของเวียดนามได้จัดงานสัมมนาเพื่อรายงานผลโครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสัตว์ปีก EU (The European Poultry – The Power of Quality campaign) ในช่วงสามปีที่ผ่านมาที่นครโฮจิมินห์
                โครงการรณรงค์ควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมสัตว์ปีก EU ดำเนินการโดยการสนับสนุนของสภาอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแห่งสหภาพยุโรปและประเทศโปแลนด์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องผลประโยชน์ คุณภาพ และขั้นตอนการผลิต ของผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจาก EU ให้เป็นไปตามแนวทางของ QAFP (Quality Assurance for Food Products) ซึ่งเป็นระบบการรับประกันคุณภาพของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเกิดความมั่นใจในตัวสินค้าสัตว์ปีก นอกจากนี้ ยังต้องการยกระดับความตระหนักรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับสัตว์ปีกคุณภาพสูง ความสำคัญของรสชาติ และมาตรฐานการผลิต รวมถึงเพิ่มการส่งออกสัตว์ปีกของ EU ไปยังตลาดเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงเวียดนามด้วย
                โครงการรณรงค์ดังกล่าวให้ความสนใจเรื่องกฏหมายการส่งออกสัตว์ปีกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไปยังเวียดนาม และเพิ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกคุณภาพสูงจาก EU ในตลาดเวียดนาม ในการนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมสัตว์ปีกแห่งประเทศโปแลนด์กล่าวว่า ในช่วงดำเนินโครงการมีการจัดกิจกรรมมากมายในฮานอยและนครโฮจิมินห์ เช่น งานแสดงสินค้า งานสัมมนา และงานนิทรรศการอาหารจากสัตว์ปีกของ EU และมีการนำตัวแทนบริษัทในเวียดนามเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าสัตว์ปีกของ EU และเรียนรู้มาตรฐานการผลิต
                ทั้งนี้ โครงการ The European Poultry – The Power of Quality มุ่งทำการตลาดกับจีนรวมถึงฮ่องกง เวียดนาม และอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อเพิ่มผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และสร้างรูปลักษณ์ที่ดีให้กับสัตว์ปีกที่ผ่าน QAFP

 

ที่มา : en.vietnamplus.vn สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?