TH EN
A A A

EU หวนเก็บภาษีนำเข้าข้าวจากกัมพูชาและพม่า

24 มกราคม 2562   
                คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU) รายงานว่าจะเรียกเก็บภาษีข้าวจากกัมพูชาและพม่าในช่วง 3 ปีนี้ เนื่องจากผลการตรวจสอบเมื่อเดือนมีนาคม 2561 พบว่า EU นำเข้าข้าวอินดิกา (Indica) หรือข้าวเมล็ดยาวจากกัมพูชาและพม่าเพิ่มขึ้นถึง 89% ตลอด 5 ฤดูกาลเพาะปลูกล่าสุด ในขณะที่มีราคาต่ำกว่าข้าวชนิดเดียวกันในตลาด EU ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ผลิตใน EU ลดลงจาก 61% เหลือเพียง 29%
                ก่อนหน้านี้ กัมพูชาและพม่าได้ประโยชน์จากโครงการ Everything But Arms (EBA) ของ EU ที่ให้สิทธิพิเศษด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีนำเข้าและยกเลิกการจำกัดโควตานำเข้าให้แก่สินค้านำเข้าที่มีแหล่งกำเนิดจากกลุ่มประเทศพัฒนาน้อย อย่างไรก็ตาม EU พิจารณาแล้วว่าตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562 จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากทั้งสองประเทศ โดยในปีแรกจะเก็บ 175 ยูโร (199 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อตัน ปีที่สองลดลงเหลือ 150 ยูโร (170 ดอลลาร์สหรัฐ) และในปีที่สาม 125 ยูโร (142 ดอลลาร์สหรัฐ) ทั้งนี้ การตัดสินใจเรียกเก็บภาษีการนำเข้าข้าวในครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการดำเนินมาตรการการปกป้องสินค้าในสหภาพยุโรปในโครงการลดหย่อนภาษีแก่ประเทศกำลังพัฒนา หรือ GSP (Generalised Scheme of Preferences)
                อนึ่ง คณะกรรมาธิการฯเผยว่า รัฐบาลอิตาลีริเริ่มการเรียกร้องเพื่อปกป้องการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศที่ปลูกข้าวใน EU ได้แก่ สเปน ฝรั่งเศส โปรตุเกส กรีซ ฮังการี โรมาเนีย และบัลแกเรีย
 
ที่มา : www.rfa.org สรุปโดย : มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?