TH EN
A A A

ทูน่าครีบน้ำเงินแดนอาทิตย์อุทัย ราคาพุ่งตลอดธันวา 2561

10 มกราคม 2562    79 ครั้ง

                ปลาทูน่าครีบน้ำเงินที่จับได้บริเวณช่องแคบสึงารุ และบริเวณเมืองโอมะ ในจังหวัดอาโอโมริ มีราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งโดยปกติแล้วฤดูกาลจับปลาทูน่าจะอยู่ในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วง หรือช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายนของแต่ละปี แต่เนื่องจากข้อกำหนดใหม่ของโควตาในการจับปลาในปี 2561 นำไปสู่การจับปลาที่ลดลงในช่วงปลายปีเพื่อรักษาโควตาการจับปลาไว้สำหรับรับรองความต้องการช่วงต้นปี 2562 จึงส่งผลให้ราคาปลาทูน่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์สรุปราคาประมูลปลาทูน่าตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2561 มีราคาที่สูงกว่าถึงร้อยละ 40 จากช่วงเวลาเดียวกัน ในปี 2560 ซึ่งปลาทูน่าที่มีราคาสูงเป็นพิเศษคือปลาทูน่าที่มีขนาดใหญ่และมีไขมันปริมาณมาก ราคาประมาณ 20, 000 - 30,000 เยน หรือราว 183 - 275 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม 

                การประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินครั้งแรกของปี 2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 5 มกราคม 2562 ในตลาดปลาโตโย จังหวัดโตเกียว พบว่าราคาปลาทูน่าครีบน้ำเงินขนาด 612 ปอนด์ (278 กิโลกรัม) ประมูลได้ถึง    333.6 ล้านเยน หรือราว 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

 

 

 

ที่มา : undercurrentnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?