TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกสวายพุ่ง ทะลุ 2 พันล้านเหรียญ

25 ธันวาคม 2561   

               เวียดนาม เผยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา มีมูลค่าการส่งออกปลาสวายมากถึง 2.05 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งทางสมาคมปลาสวายของเวียดนาม คาดการณ์มูลค่าการส่งออกปลาสวายถึงสิ้นปี 2561 อาจมีมูลค่าสูงกว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะช่วงเดือน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2561 ปริมาณการบริโภคปลาสวายในสหรัฐฯเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 เนื่องจากมีการลดภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (anti-dumping duties) สำหรับปลาสวายเวียดนาม รวมทั้งความต้องการปลาดังกล่าวในกลุ่มสหภาพยุโรป และจีนที่กลับมาใหม่ยังคงมีแนวโน้มที่ดี
                ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลเวียดนาม (VASEP) เห็นว่าสาเหตุสำคัญที่เวียดนามมีมูลค่าการส่งออกปลาสวายเพิ่มขึ้นในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา มาจากราคาของสินค้า และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ปลาสวาย ซึ่งเวียดนามจะต้องรักษากำลังการผลิตปลาสวายแถบที่ราบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงให้อยู่ที่ 1.3 – 1.5 ล้านตัน/ปี เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    
ที่มา : undercurrentnews.com สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?