TH EN
A A A

ลูกน้ำนมเวียดนามเตรียมบินไกลสู่เมกา

9 พฤศจิกายน 2561   
                เกษตรกรในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม เตรียมพร้อมที่จะจัดส่งลูกน้ำนม (star apple)จำนวน 400 ตัน ส่งออกไปยังสหรัฐฯ ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สองที่เวียดนามส่งลูกน้ำนมสดไปยังสหรัฐฯ โดยปีก่อนเวียดนามมีปริมาณการส่งออกผลไม้สู่ตลาดกว่า 100 ตัน โดยปัจจุบันลูกน้ำนมสดถูกเก็บเกี่ยวจากฟาร์มในเวียดนามกว่า 270 แห่งเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สินค้าดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบ และติดฉลากกำกับเพื่อให้สามารถตามสอบแหล่งผลิตของสินค้าได้
                นอกจากนี้ฟาร์มผู้ผลิตได้ใช้เทคนิคขั้นสูงในการจัดการศัตรูพืชตามที่หน่วยงานให้บริการการตรวจสอบสุขภาพพืชและสัตว์ (The US Animal and Plant Health Inspection Service :APHIS) กำหนด และเก็บบันทึกข้อมูลกระบวนการผลิตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทระบุว่าลูกน้ำนม ล็อตแรกได้ส่งไปยังสหรัฐเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ส่งผลให้เวียดนามเป็นประเทศแรก และแห่งเดียวที่ได้รับใบอนุญาตขายสตาร์แอปเปิ้ลไปยังตลาดที่มีความต้องการซื้อหลังจากมีการเจรจามาหลายปี
                ทั้งนี้ลูกน้ำนมเป็นหนึ่งในผลไม้เวียดนามที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามายังตลาดอเมริกา รวมรายการผลไม้ที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้น 6 ชนิดได้แก่ ลิ้นจี่ ลำไย เงาะ แก้วมังกร มะม่วง และลูกน้ำนม ซึ่งจากปีที่ผ่านมาคาดว่าเวียดนามพื้นที่เพาะปลูกลูกน้ำนมประมาณ 5,000 เฮกตาร์ แบ่งเป็นพื้นที่ในเตี่ยนซางประมาณ 3,100 เฮกตาร์ และพื้นที่ในเกิ่นเทอประมาณ 1,200 เฮกตาร์ โดยเตี่ยนซางเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม ซึ่งมีพื้นที่กว่า 73,000 เฮกตาร์ และมีผลผลิตประมาณ 1.4 ล้านตันต่อปี
 
 
ที่มา: vietnamnews.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?