TH EN
A A A

FDA เตรียมพิจารณาฉลากใหม่ สำหรับกลุ่มผู้บริโภคแพ้งา

8 พฤศจิกายน 2561    207 ครั้ง

                ในปัจจุบัน พบผู้บริโภคในสหรัฐฯจะต้องเผชิญกับปัญหาการแพ้อาหารเป็นจำนวนมาก โดยแต่ละปีจะมีผู้บริโภคที่เสียชีวิตจากการแพ้อาหารกว่า 20 ราย และมีกลุ่มผู้แพ้อาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธัญพืชประเภท งา ที่ทางองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) รายงานพบผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกามีอาการแพ้งาเพิ่มถึงร้อยละ 0.1 เท่ากับอาการแพ้ถั่วเหลือง และปลา ในขณะที่งายังไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้ตามกฎระเบียบของสหรัฐฯ ที่จะต้องระบุคำเตือน ส่งผลให้ผู้บริโภคที่แพ้งาหลีกเลี่ยงได้ยาก หน่วยงาน FDA จึงเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแพ้งา และเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่ต้องแสดงคำเตือนบนฉลาก เพื่อให้ผู้บริโภคในสหรัฐฯ ได้รู้ถึงส่วนประกอบของอาหารต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้ออาหาร
                ทั้งนี้ กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐฯในปัจจุบันกำหนดให้ระบุฉลากเพื่อแสดงอาหารที่ประกอบด้วยสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ นม ไข่ ปลา ถั่ววอลนัท ถั่วลิสง ข้าวสาลี และถั่วเหลือง

 

ที่มา : newfoodmagazine.com สรุปโดย : มกอช. (8/11/2561)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?