TH EN
A A A

อึ้ง! ลาวพบเชื้อไข้หวัดนก

6 พฤศจิกายน 2561    129 ครั้ง
                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (The World Organization for Animal Health : OIE) ออกมาแจ้งเตือนการค้นพบเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในประเทศลาว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บริเวณทางตอนใต้ของประเทศลาว และสถานะของการระบาดยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยรายงานได้ระบุว่าพื้นที่การแพร่ระบาดในบริเวณ เมืองท่าแตง แขวงเซกอง โดยพบจำนวนนกที่ติดเชื้อทั้งหมด 45 ตัว แบ่งออกเป็นป่วย 28 ตัว ตาย 18 ตัว และมีจำนวนนกที่ถูกทำลายทั้งหมด 27 ตัว
                ทั้งนี้การแพร่ระบาดดังกล่าวถือว่าเป็นการรายงานการระบาดของไข้หวัดนกครั้งแรกในปี 2561 ของลาว โดยก่อนหน้านี้ในปี 2560 แขวงจำปาสัก ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่มีการระบาดในปัจจุบัน โดยมีสัตว์ปีกกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อ และตายกว่า 8,000 ตัว อย่างไรก็ตามรายงานของ OIE ระบุว่ามีการใช้มาตรการทั่วไปในการควบคุมการแพร่ระบาด และมีการรายงานความคืบหน้าในทุกสัปดาห์
 
 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?