TH EN
A A A

เวียดนามส่งออกหมึกพุ่งกว่า 339% ติดท็อปเท็นของรัสเซีย

5 ตุลาคม 2561   
                รัสเซียได้นำเข้าหมึก 4 พันล้านตันจากหลายประเทศในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2561 แม้ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 6 ของช่วงเวลาเดียวกัน แต่มูลค่าการนำเข้ากลับเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 43 คิดเป็นมูลค่า 24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  เนื่องจากการปริมาณการผลิตหมึกในตลาดโลกลดลง
                รัสเซียนำเข้าหมึกแช่แข็งร้อยละ 52 และหมึกแปรรูปร้อยละ 45 จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมด โดยเวียดนามเป็นหนึ่งใน 10 ผู้ส่งออกหมึกรายใหญ่ของรัสเซีย ยอดการส่งออกหมึกเวียดนามไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2561 เป็น 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าปี 2560 มากถึงร้อยละ 339 ในช่วงเวลาเดียวกัน
                ประกอบกับการผลิตหมึกของจีนในปีนี้มีปริมาณลดลง ทำให้รัสเซียต้องเพิ่มการนำเข้าจากประเทศอื่น ซึ่งเป็นโอกาสดีสำหรับประเทศผู้ส่งออกหมึกรายอื่นที่จะเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดรัสเซีย รวมถึงไทยด้วย
 
ที่มา: www.seafood.vasep.com.vn สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?