TH EN
A A A

โอมาน สั่งระงับนำเข้าสัตว์ปีกจากมาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา

3 ตุลาคม 2561   

                กระทรวงเกษตร และประมงของโอมาน ประกาศสั่งระงับห้ามนำเข้าสัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากมาเลเซีย เวียดนาม และกัมพูชา หลังมีรายงานพบโรคไข้หวัดนกระบาดในทั้ง 3 ประเทศ
                โดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) แจ้งในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา มาเลเซีย พบการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 ในฟาร์มสัตว์ปีก ที่เมือง Kampung Kauluan พร้อมสั่งกำจัดสัตว์ปีกจำนวนกว่า 3,000 ตัว ในขณะเดียวกัน กัมพูชา เผยพบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N1 เช่นกัน ส่วนเวียดนาม ยังมีรายงานพบไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ระบาดซึ่งมีมาตรการสั่งกำจัดสัตวปีกในธรรมชาติจำนวน 10,000 ตัว และสัตว์ปีกภายในฟาร์มจำนวนหลายพันตัว

 

ที่มา: www.muscatdaily.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?