TH EN
A A A

เตือนภัย! อาหารโลว์คาร์บกินแล้วอาจอายุสั้น

2 ตุลาคม 2561   
                วงการโภชนาการของสหราชอาณาจักรอ้าแขนรับงานวิจัยจากสหรัฐฯชิ้นหนึ่ง ที่พบว่าการทานอาหารแบบโลว์คาร์บ (low-carb diet) หรือรูปแบบการบริโภคอาหารที่มีแป้งและน้ำตาลต่ำ อาจทำให้อายุขัยสั้นลงได้มากถึง 4 ปี โดยงานวิจัยดังกล่าวได้เก็บข้อมูลปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายได้รับต่อวัน สุขภาพ และอายุขัยของกลุ่มตัวอย่างวัยกลางคนจำนวน 15,000 คนที่ทานอาหารแบบโลว์ คาร์บ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 25 ปี
                ผลงานวิจัยนี้ช่วยสร้างความชัดเจนต่อประเด็นผลกระทบจากการทานอาหารแบบโลว์คาร์บ โดยค้นพบว่า กลุ่มคนที่ทานอาหารในสัดส่วนที่ได้รับพลังงานร้อยละ 50 – 55 จากคาร์โบไฮเดรตนั้นมีความเสี่ยงต่ำสุด ในขณะที่ การทานคาร์โบไฮเดรตทั้งมากเกินไปและน้อยเกินไปนั้นมีความเสี่ยงสูงขึ้น
                นอกจากนี้ ยังพบว่าการทานอาหารโลว์คาร์บโดยทดแทนการบริโภคคาร์โบไฮเดรตด้วยโปรตีนและไขมันจากพืชนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่า ในทางตรงกันข้ามกลุ่มคนที่การทานอาหารโลว์คาร์บโดยทดแทนคาร์โบไฮเดรตด้วยโปรตีนและไขมันจากสัตว์นั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงที่สุด
                รูปแบบการบริโภคที่จำกัดคาร์โบไฮเดรตนั้นไม่สามารถทำให้รับสารอาหารที่หลากหลายเหมือนรูปแบบการบริโภคที่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเยอะและมาจากพืชเป็นหลัก และการลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตลง อาจต้องเพิ่มการบริโภคไขมัน ซึ่งไม่ใช่เฉพาะความเสี่ยงต่อความผิดปกติของหัวใจหลังรับประทานอาหารจากกรณีไขมันในเลือดสูงเท่านั้น นอกจากนี้ ยังทำให้ไขมันอิ่มตัวในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
 
ที่มา: www.foodmanufacture.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?