TH EN
A A A

ผู้ประกอบการผลักดัน EU เปลี่ยนฉลากโพแทสเซียมคลอไรด์

1 ตุลาคม 2561   
                เมื่อช่วงวันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้บริหารของสถานประกอบการผลิตอาหารในสหภาพยุโรปรายหนึ่งกล่าวว่า ได้จัดทำเอกสารแสดงเจตจำนง และยื่นต่อคณะกรรมาธิการยุโรปอย่างเป็นทางการ เพื่อให้พิจารณาอนุญาตการติดฉลากเกลือโพแทสเซียมภายในสหภาพยุโรป โดยมุ่งหรือให้ผู้ผลิตสามารถระบุฉลากโพแทสเซียมคลอไรด์เพื่อทดแทนปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ในชื่อที่เป็นมิตรกับผู้บริโภค เช่น “potassium salt” โดยผลสำรวจจากผู้บริโภคกว่า 2,400 คน ใน 5 ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป กล่าวว่าฉลากที่ระบุว่า โพแทสเซียมคลอไรด์ในปัจจุบัน ให้ความรู้สึกว่าเป็นสารสังเคราะห์ หรือเคมีทางอุตสาหกรรม โดยมีรายชื่อที่เสนอให้ใช้แทนดังนี้ “potassium salt” “mineral salt (potassium)” และ “potassium mineral salt” ซึ่งเป็นรายชื่อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากผลสำรวจข้างต้น 
                ทั้งนี้เอกสารแสดงเจตจำนงได้ลงนามโดยตัวแทนผู้ประกอบการ สมาคมเบเกอรี่ สมาคมแปรรูปเนื้อหมู ผู้ประกอบการอาหารต่างๆ รวมถึงผู้ผลิตโพแทสเซียมคลอไรด์ด้วย โดยผู้ประกอบการเหล่านี้เห็นว่าการระบุชื่อดังกล่าวบนฉลากจะไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแม้ว่าจะชี้ให้เห็นระดับโพแทสเซียมที่สูงขึ้น เนื่องจากเป็นชื่อที่ผ่านการยอมรับจากผลสำรวจแล้ว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในการติดฉลากขึ้นอยู่กับข้อบังคับแต่ละประเทศ และการตัดสินใจของผู้ประกอบการ โดยยึดความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ
 
ที่มา:Foodnavigator.com  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?