TH EN
A A A

FDA ห่วงใย เตรียมเปิดเผยข้อมูลสินค้าเรียกคืนในร้านค้าปลีก

1 ตุลาคม 2561   

                องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration) ได้ออกร่างคำแนะนำฉบับใหม่ เพื่อกำหนดแนวทางเปิดเผยข้อมูลการเรียกคืนสินค้าอย่างความเหมาะสม ในสถานการณ์ที่การบริโภคอาหารนั้นๆอาจก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ หรืออาจก่อให้เกิดผลอันตรายต่อชีวิตต่อมนุษย์ หรือสัตว์ จากนโยบายใหม่ทาง FDA จะพิจารณาเผยแพร่รายชื่อผู้จัดจำหน่ายปลีก เมื่ออาหารที่ถูกเรียกคืนไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าถูกเรียกคืนจากบรรจุภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารที่ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่มีรหัสผลิตภัณฑ์สากลหรือ UPC หรือบาร์โค้ด เช่น เดลิชีสถั่ว ขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยง เนื้อสัตว์ อาหารสด ผลไม้ และผัก
                ทั้งนี้ทาง FDA ระบุว่าขั้นตอนดำเนินการเหล่านี้ได้เริ่มปฎิบัติแล้วบางส่วนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และอาจต้องเปิดเผยรายชื่อร้านค้าปลีกที่ถูกเรียกคืนสินค้า ในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าอาจส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุด โดยทาง FDA หวังว่าขั้นตอนดังกล่าวจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียกคืนสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมากขึ้น


ที่มา: newfoodmagazine.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?