TH EN
A A A

อุตฯ ไก่จีนส้มหล่น หลัง ASF บุกฟาร์มหมูในประเทศ

19 กันยายน 2561   

                จีน รายงานพบโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ระบาดในช่วงเดือน สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยหน่วยงานภาครัฐจีนได้สั่งกำจัดสุกรแล้วจำนวนกว่า 40,000 ตัว พร้อมประกาศมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายเนื้อสุกรสดออกจากพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ซึ่งจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้สร้างมีเสียหายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมสุกร แต่กลายเป็นความโชคดีต่อภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เนื่องจากเริ่มมีการขาดแคลนเนื้อสุกร และผู้บริโภคบางรายยังคงกังวลเกี่ยวความปลอดภัย ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความต้องเนื้อไก่ เพื่อนำมาใช้บริโภคทดแทนเนื้อสุกรเพิ่มขึ้น
                ทั้งนี้ จากความต้องการเนื้อไก่ที่สูงขึ้น ส่งผลให้เมื่อช่วงต้นกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ราคาเนื้อไก่ในมณฑลซานตงของจีน ราคาเนื้อไก่แตะอยู่ที่ 9.7 หยวน/กิโลกรัม ซึ่งนับว่าเป็นราคาสูงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

 

ที่มา : reuters.com สรุปโดย : มกอช. (19/09/2561)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?