TH EN
A A A

เมืองผู้ดีรายงานผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปลอมปนอื้อ ในปี 2560

11 กันยายน 2561   
                สำนักงานมาตรฐานอาหารแห่งสหราชอาณาจักร (The Food Standards Agency :FSA) ได้รายงานสถิติ ปัญหาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในท้องตลาด ตามคำร้องขอของประชาชนตามสิทธิทางกฎหมาย โดยผลการทดสอบดังกล่าวในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 พบปัญหาจำนวนมากเกี่ยวกับการตรวจพบผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใช้ส่วนประกอบเนื้อสัตว์ไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลากถึง 145 กรณี ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่สถานที่เลี้ยง โรงฆ่าสัตว์ ร้านค้าปลีก และร้านอาหาร โดยมีถึง 37 กรณี ที่ไม่พบเนื้อสัตว์ที่ถูกระบุไว้บนฉลากในส่วนประกอบเลย
                ทั้งนี้มีผลิตภัณฑ์ที่ระบุชนิดของวัตถุดิบไม่ตรงตามฉลากที่แจ้งไว้บนตัวผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่บริโภคตามข้อกำหนดของศาสนาที่นับถือ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่าเป็นไส้กรอกเนื้อวัว และเคบับแกะ แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบ ซึ่งขัดหลักศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ยังมีการใช้เนื้อวัวซึ่งต้องห้ามในศาสลาฮินดูในผลิตภัณฑ์เคบับแกะ และแกงกะหรี่ หรือผลิตภัณฑ์ที่ปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ที่ไม่แสดงฉลาก จากที่ระบุว่า “แกงกุรุหม่าแกะ ไม่ผสมถั่ว” แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับไม่มีเนื้อแกะเป็นส่วนประกอบเลย พร้อมทั้งมีถั่วลิสงในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อผู้ที่มีอาการแพ้ และ FSA ยังตรวจพบไข่ และนม ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุว่าไข่ และนมเป็นส่วนประกอบอีกจำนวนหนึ่ง
 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?