TH EN
A A A

3 ประเทศในยุโรปประสบวิกฤตไข่ปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลา

20 สิงหาคม 2561   
                เยอรมนี อิตาลี และ มอลตา แจ้งว่าพบไข่ปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลา (Salmonella) โดยผู้ประกอบการรายหนึ่งในเยอรมนีตรวจพบเชื้อซาลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ไข่ของตนในระหว่างกระบวนการบรรจุกล่อง ส่งผลให้ต้องเรียกคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากเครือซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ Penny Markt, Lidl, Kaufland, Norma, Aldi Süd และ Real SB Warenhaus
 ในขณะเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี (Ministero della Salute) ก็ได้ประกาศเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ไข่จากผู้ประกอบการรายหนึ่ง เนื่องจากปนเปื้อนเชื้อซาลโมเนลลาเช่นกัน
                นอกจากนี้ ทางการมอลตาตรวจพบเชื้อซาลโมเนลลาในฟาร์มไข่ไก่ 2 แห่ง ส่งผลให้ต้องเรียกคืนไข่จากฟาร์มดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งห้ามฟาร์มดังกล่าวไม่ให้จำหน่ายไข่ออกสู่ท้องตลาด และได้ประกาศเตือนประชาชนไม่ให้บริโภคไข่จากฟาร์มดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบผู้ป่วยจากการบริโภคไข่ดังกล่าวใน 3 ประเทศ

 
ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?