TH EN
A A A

จีนถอนวัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยออกจากรายการบังคับตรวจสอบ

18 สิงหาคม 2561   

                เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทบวงการศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้แจ้งถอดถอนรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารจำนวน 90 ชนิด ออกจากรายการที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ โดยนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จีนจะไม่ดำเนินการตรวจสอบ กักกัน และออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ให้กับวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจากจีนเห็นว่าสารดังกล่าวเป็นสารที่ใช้กันทั่วไป ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จึงยกเลิกการตรวจสอบและออกใบรับรองให้กับวัตถุเจือปนอาหารทั้ง 90 ชนิด ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายการวัตถุเจือปนอาหารที่ยกเลิกการตรวจสอบได้ตามเอกสารแนบ  

 


สรุปโดย : มกอช.

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร.pdf 92 KB 862

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?