TH EN
A A A

ชาวต่างชาติติดอหิวาห์ในเวียดนาม

14 พฤศจิกายน 2550    4811 ครั้ง

              ชายชาวญี่ปุ่นดื่มเบียร์ และเต้าหู้จิ้มเครื่องจิ้มกุ้ง (shrimp paste) ที่ภัตตาคารได้รับเชื้ออหิวาห์ตกโรค ซึ่งนับเป็นชาวต่างชาติคนแรกที่ได้รับเชื้อในเวียดนาม และปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่บ้าน  และต่อมามีหญิงวัย 26ปีชาวเบลเยี่ยมได้รับเชื้ออหิวาห์เช่นกัน โดยอยู่ที่โฮจิมินท์ 2 วันก่อนบินมาฮานอยและมีอาการอาเจียนบนเครื่องบิน  ปัจจุบันรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล คากว่าได้รับเชื้อที่โฮจิมินส์เนื่องจากเธอไปทานอาหารในภัตตาคารหลายแห่งและชาวต่างชาติในกลุ่มเดียวกันก็มีอาหารท้องร่วง

              เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน Trinh Quan Huan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าชาวต่างชาติที่ได้รับเชื้ออหิวาห์ฯจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเวียดนามเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ  ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มเป็น 202 รายนับจากพบการระบาด 3 อาทิตย์  จำนวนของผุ้ป่วยที่มีอาหารท้องร่วงมีมากกว่า 1,500 ราย  ทั้นี้ฮานอยเป็นเมืองที่มีผู้ป่วยท้องร่วงสูงสุดด้วยจำนวน 600 ราย และในจำนวนนี้ตรวจพบเชื้ออหิวาห์ฯ

              ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ระบุว่าการะบาดอยู่ในการควบคุมแล้วในฮานอย แต่มีการพัฒนาการะบาดขึ้นในจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Ha Tay ซึ่งพบผู้ป่วยอหิวาห์ฯ 31 ราย

              ขณะนี้การระบาดของเชื้อพบในภาคเหนือของเวียดนามซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนกทางภาคใต้  มีการจัดตั้งคณะทำงานหลายคณะกำกับโดยรัฐมนตรีหลายท่านซึ่งจะมุ่งไปที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในภาคเหนือและพื้นที่ที่น้ำท่วมในภาคกลางและภาคใต้เพื่อหามาตรการป้องกันการระบาดซึ่งรวมทั้งอาจต้องมีการแจกจ่ายวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือพื้นที่น้ำท่วม  ขณะนี้มีการแบนน้ำจิ้มกุ้งซึ่งเป็นซอสที่นิยมทานในภาคเหนือในพื้นที่การระบาด

ที่มา  : Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?