TH EN
A A A

ผลวิจัยผู้ดีเผย ยาฆ่าแมลงกระทบสมองผึ้ง

12 กรกฎาคม 2561   

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยชื่อดังในลอนดอนได้สรุปผลวิจัยสารเคมีทางการเกษตรที่ผ่านมานับสิบปี โดยผลการวิจัยยืนยันว่ายาฆ่าแมลงที่ใช้ในป้องกันพืชมีผลกระทบเชิงลบแบบมีนัยสำคัญต่อความสามารถในการเรียนรู้และความจำของผึ้ง โดยรวบรวมข้อมูลจากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับผึ้งที่ได้สัมผัสกับยาฆ่าแมลง แล้วนำไปทดสอบการดมกลิ่นเกสรดอกไม้ นอกจากนี้งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่ต่ำ แต่ก็มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผึ้งงานที่ทำให้ทักษะการเรียนรู้และการจดจำกลิ่นลดลง ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการหาอาหารของผึ้ง เนื่องจากโดยปกติผึ้งจะจดจำชนิดของดอกไม้ที่เคยได้รับกลิ่นเพื่อค้นหาดอกไม้ที่กำลังผลิตน้ำหวานออกมา และเพื่อหาทางกลับไปที่รังของมันนั่นเอง
                ทั้งนี้นักวิจัยได้กล่าวถึงสาเหตุของงานวิจัยว่าในกรณีที่ต้องการพัฒนากฎระเบียบกำกับควบคุมให้เหมาะสม ผู้ที่กำหนดนโยบายควรมีข้อมูลรองรับที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของยาฆ่าแมลงที่ใช้กับแมลงผสมเกสร รวมทั้งกรณีการห้ามใช้ยาฆ่าแมลงกลุ่ม neonicotinoid ในยุโรป ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2561 นี้ ซึ่งนักวิจัยให้ข้อสังเกตว่าแม้จะในสารกลุ่ม non-neonicotinoid ก็มีผลกระทบทางลบต่อการเรียนรู้และความจำของผึ้งด้วย

 

ที่มา: eurekalert.org สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?