TH EN
A A A

รัสเซียประสบวิกฤตโรคไข้หวัดนก

6 กรกฎาคม 2561   

                รัสเซียกำลังประสบปัญหาโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายพื้นที่ ได้แก่ เมืองKursk เมืองSamara และเมืองOrel โดยยังคงมีจำนวนฟาร์มที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้รัสเซียต้องเผชิญบทลงโทษทางการค้า ด้วยการที่หลายประเทศออกมาตรการระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากรัสเซีย ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เบลารุส และคาซัคสถาน
                ผู้ประกอบการสัตว์ปีกหลายรายในรัสเซียได้รับผลกระทบอย่างมาก เช่น บริษัทผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่อันดับ 2 ของรัสเซียแห่งหนึ่ง ต้องกำจัดไก่มากถึง 3 แสนตัวซึ่งนับเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนไก่ทั้งหมด ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าวได้ลงทุนด้านระบบความมั่นคงทางชีวภาพ (biosecurity measures) มากถึง 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯก็ตาม และอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ผลิตไก่งวงรายใหญ่อันดับ 1 ของรัสเซีย ต้องกำจัดไก่งวงมากถึง 450,000 ตัวซึ่งนับเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนไก่ทั้งหมดเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จะทำให้บริษัทไม่สามารถผลิตเนื้อไก่งวงได้ตามจำนวนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลิตเนื้อไก่งวงให้ได้ 5,500 ถึง 6,000 ตันต่อเดือน

 

ที่มา: poultryworld.net สรุปโดย: มกอช. (6/07/2561)

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?