TH EN
A A A

จีนยกเลิกระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแล้ว!

28 มิถุนายน 2561   

                จีนได้ยกเลิกระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแล้ว หลังจากที่ได้ระงับมาเป็นเวลายาวนานถึง 20 ปี เนื่องจากโรควัวบ้า (mad cow disease) ระบาด โดยการยกเลิกครั้งนี้ได้ใช้เวลานานถึง 2 – 3 ปีในการตรวจสอบและเจรจาระหว่างรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศ
                ด้วยเหตี่จีนเป็นหนึ่งในตลาดนำเข้าเนื้อวัวที่ใหญ่ที่สุดในโลก จึงมีการคาดการณ์ว่าการส่งออกเนื้อวัวไปจีนจะสามารถสร้างรายได้ให้อังกฤษได้สูงถึง 250 ล้านปอนด์ภายใน 5 ปีแรก และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อวัวของอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานด้านการผลิตและสวัสดิภาพสัตว์ที่สูงที่สุดในโลก
   

ที่มา: dailymail.co.uk สรุปโดย: มกอช .

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?