TH EN
A A A

ไข้หวัดนก H5N1 ระบาดที่จังหวัดชิงไห่ของจีน

28 มิถุนายน 2561   

                องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal Health : OIE) รายงานว่า พบการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ที่ฟาร์มไก่แห่งหนึ่งในจังหวัดชิงไห่ (Qinghai) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งเป็นสายพันธุ์ชนิดก่อโรครุนแรง (highly pathogenic) โดยได้มีไก่จำนวน 1,050 ตัวตายจาก ทั้งหมด 1,615 ตัว
                ทั้งนี้ ฐานข้อมูลขององค์การดังกล่าวเปิดเผยว่า การระบาดครั้งนี้นับเป็นการระบาดครั้งแรกของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวในจีนตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา แต่ได้มีการระบาดในเนปาลและภูฏานแล้ว ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีชายแดนติดกับทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
   

ที่มา: independent.ie สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?