TH EN
A A A

กุ้งอินเดียยอดพุ่ง ส่งออกตลาดเมกา

20 มิถุนายน 2561   
                เลขานุการสมาคมกุ้งแห่รัฐทมิฬนาดู (Shrimp Association Tamil Nadu) แถลงว่า ในช่วงระหว่าง 4 เดือนแรกของปี 2561 อินเดียมีการส่งออกกุ้งที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดย กุ้งอินเดียที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีอัตราที่สูงขึ้นถึงร้อยละ 18 ในเดือนเมษายน 2561 และเป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบปี แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นในหลายประเทศ
                โดยเดือนเมษายน ปี 2561 การส่งออกกุ้งไปยังต่างประเทศของอินเดียมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 หรือ ประมาณ 16,869 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ สหรัฐอเมริกานำเข้ากุ้งจากอินเดียมากถึงร้อยละ 36 จากปริมาณการนำเข้าทั้งหมด หรือราว 45,688 ตัน ซึ่งประเทศอินเดียถือว่าเป็นผู้ส่งออกสินค้ากุ้งอันดับต้นที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา แซงหน้าประเทศอินโดนีเซีย และเอกวาดอร์
                ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด (anti-dumping tariff) และการได้รับความยอมรับของผลิตภัณฑ์กุ้งในอินเดีย ส่งผลให้ปริมาณการจัดส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ราคาขายส่งเฉลี่ยของกุ้งแช่บ๊วยในอินเดียสูงกว่าผลิตภัณฑ์ของเอกวาดอร์ร้อยละ 6-10 ซึ่งจากแหล่ที่มาเกี่ยวกับการค้า การผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของอินเดียคาดว่า ในปีงบประมาณ 2561 จะสูงถึง 700,000 ตัน และ สูงถึง 1 ล้านตัน ในปี 2563 อีกด้วย
 
ที่มา: fis.com สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?