TH EN
A A A

อียุอนุญาตนำเข้าพืช GMOs 4 ชนิด

9 พฤศจิกายน 2550   

         
     กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้อนุญาตให้นำเข้าพืช GMOs จำนวน 4 ชนิดเพื่อวางจำหน่ายในประเทศสมาชิก 27 ประเทศเป็นเวลา 10 ปีเพื่อเป็นอาหารและอาหารสัตว์แล้ว   โดย 3 ชนิดเป็นข้าวโพดลูกผสมได้แก่  Herculex RW หรือ 59122 ,1507/NK603 และ MON 810/NK603 ซึ่งทนทานต่อศัตรูพืช  สำหรับซูการ์บีท H7-1 ต้านทานยากำจัดวัชพืชที่มี glyphosate ซึ่งใช้ทั้งเป็นอาหารและอาหารสัตว์ เช่น น้ำตาล น้ำเชื่อม dried pulp และ molasses

             การตัดสินใจครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ประชุมรัฐมนตรีของสหภาพยุโรปไม่อาจตกลงกันได้หลังจาก 3 เดือนจึงต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการฯ

ที่มา  :  Reuter

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?