TH EN
A A A

การส่งออกปลาดุกของเวียดนามครองตลาดสหรัฐฯ

8 มิถุนายน 2561   

               สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแห่งเวียดนาม (The Việt Nam Association of Seafood Exporters and Producers :VASEP) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ปลาสวายของเวียดนามครองตลาดสหรัฐฯตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2561 แล้ว แม้ว่าจะมีอุปสรรคทางการค้ามากมาย โดยตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งกลางเดือนเมษายน มูลค่าการส่งออกปลาสวายสู่ตลาดสหรัฐฯทั้งหมดอยู่ที่ 108 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560
               ทั้งนี้ สมาคมคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออกปลาสวายของเวียดนามในตลาดสหรัฐฯจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สองของปีนี้เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ เวียดนามและจีนเป็นประเทศรายใหญ่ที่ส่งออกปลาสวายไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยเวียดนามมีสัดส่วนถึงร้อยละ 90 ของการนำเข้าทั้งหมดในปัจจุบัน ซึ่งในปีที่ผ่านมาจีนได้เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่ส่งออกปลาสวายสด ปลาสวายแช่แข็ง และปลาดุกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยเมื่อปี 2560 จีนได้เพิ่มการผลิตเนื้อปลาดุกแช่แข็งมูลค่าประมาณ 37.2 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยของปลาดุกจีนในตลาดสหรัฐฯค่อนข้างสูงถึง 6.77 เหรียญต่อกิโลกรัม ในขณะที่ราคาปลาดุกของเวียดนามอยู่ที่ 3.42 เหรียญต่อกิโลกรัมเท่านั้น แล้วด้วยเหตุที่ว่าการส่งออกปลาดุกของเวียดนามไปยังสหรัฐอเมริกามีเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ราคาสินค้าปลาในตลาดของเวียดนามเพิ่มขึ้นจาก 5,000 ดองเวียดนาม เป็น 6,000 ดองเวียดนามต่อกิโลกรัม

 

ที่มา Vietnamnews.com สรุปโดย มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?